Planowanie jako ważny element procesu wychowania

0
Planowanie jako ważny element procesu wychowania

Rodzicielstwo, to czas wielkiej radości w momencie przyjścia na świat potomka i jeszcze większej odpowiedzialności za jego losy. Przygotowanie do dorosłego życia w dużej mierze wynika ze świadomego działania rodziców ukierunkowanego na wykształcenie u dzieci korzystnych cech i akceptowalnych zachowań. Takie działanie określa się mianem wychowania, a jego nadrzędnym celem jest przygotowanie dziecka do aktywnego życia w społeczeństwie.

Wielkie znaczenie małych planów

Wśród licznych oddziaływań wychowawczych wspólne projektowanie przyszłości, czyli planowanie, uważane jest za jedną z najskuteczniejszych metod pozwalających na wykształcenie takich cech jak: rzetelność, punktualność, wytrwałość, odpowiedzialność.

Określenie i zdefiniowanie celu, wybranie najlepszej strategii realizacji, ustalenie terminu, przewidywanie konsekwencji wybranego rozwiązania, kontrola terminowości i jakości wykonania zadania – te wszystkie elementy, żywcem zaczerpnięte z teorii zarządzania, znajdują również zastosowanie w procesach wychowania dzieci.

W praktyce oznacza to tyle, co rodzinne pochylanie się nad planerem i umieszczanie na nim zadań dla poszczególnych członków rodziny. Oczywiście rodzaj zadań i ich zakres muszą być dopasowane do wieku, czyli możliwości psychofizycznych dziecka – między codziennym układaniem miśków na półce a sprzątaniem całego mieszkania jest ogromna różnica!

Plany, czyli zadania stawiane dzieciom muszą być również mierzalne i jasno sprecyzowane. Określenie: ”Poprawię się w nauce” może oznaczać co innego dla dziecka, co innego dla rodziców. Zaplanowanie poprawienia oceny z testu z historii z trójki na czwórkę, to konkret, z którego łatwo rozliczyć.

Przydział zadań a następnie kontrola i ocena ich wykonania uczą odpowiedzialności za losy całej grupy. Najwyższą nagrodą na jaką można wówczas zasłużyć jest, obok wielkiej satysfakcji, zaspokojenie potrzeby uznania i akceptacji.

Jak i na czym planować?

Każdy członek rodziny może mieć swój planer. Na pewno słusznie jest umieszczanie planerów z rozkładem lekcji oraz zajęć pozaszkolnych nad biurkiem ucznia.

Warto również sporządzać wspólne dla całej rodziny tygodniowe czy miesięczne grafiki zadań domowych – planery magnetyczne Familiowo umieszczane na drzwiach lodówki lub na ścianie, pozwalają ogarnąć chaos organizacyjny poprzez sprawiedliwe przydzielenie zadań dla wszystkich.

Ewaluacja realizacji zadań wymusza często zmianę zakresu lub terminu wykonania – planery Familiowo są tablicami ścieralnymi, po których można pisać dołączonym do kompletu magnetycznym pisakiem,więc zmiana zapisów jest wyjątkowo łatwa.

Tablice Familiowo wyposażane są również w zestawy kolorowych magnetycznych piktogramów, które obrazując czynności pozwalają umieszczanie na planerze zadań dla dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać.

Artykuł przygotowany we współpracy z producentem planerów rodzinnych Familiowo.