Dotacja na podręczniki 2020 – wszystko, co musicie wiedzieć w pigułce

0
Dotacja na podręczniki 2020 – wszystko, co musicie wiedzieć w pigułce

Polska edukacja zdaje się być na wysokim poziomie, wszak budżet na nią przeznaczany z roku na rok ciągle rośnie i wynosi prawie 10 mld złotych, z kolei na szkolnictwo wyższe aż 16,5 mld zł, zatem te sumy wydają się bardzo zawrotne. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że mogłoby być lepiej, ale bądźmy szczerzy, który kraj oferuje choćby bezpłatne studia czy dotację na podręczniki. My jednak przyjrzymy się w dzisiejszym tekście właśnie dotacji podręcznikowej 2020. W pigułce postaramy się przybliżyć wam wszystkie najważniejsze informację. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe

Terminy, sposób rozliczania, a także tryb udzielania dotacji na podręczniki jest określany przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Tutaj zastosowanie ma dziennik ustaw 2019.574. Trzeba wiedzieć także, że kwoty mogą znacząco się różnić, gdyż te przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych są wyższe. Ma to związek z ich specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dostosowaniem poziomu i sposobu nauczania pod występujące dysfunkcje czy ograniczenia. W przypadku szkół specjalnych ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w latach 2018 i 2019. Zatem w razie wszelkich pytań czy wątpliwości najlepiej zaznajomić się dokładnie z dziennikiem ustaw.

Jak wypełniać wnioski?

Aby móc otrzymać dotację podręcznikową 2020, koniecznie trzeba w terminie złożyć wniosek. Otóż musi być on sporządzony przez jednostkę samorządu terytorialnego na określonym formularzu. Tutaj konieczne jest skorzystanie ze wzoru, który znajduje się w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Musimy nadmienić, że uczniowie niepełnosprawni muszą posiadać odpowiednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Formularz znajduje się w załączniku numer 5 do rozporządzenia. Bardzo ważne jest także wypełnienie wniosku. W tym przypadku można skorzystać ze specjalnie utworzonej platformy online, która dostępna jest na stronie danego kuratorium, pod które podlega dana placówka edukacyjna. Jeżeli już korzystali Państwo z takiej formy dofinansowania to nie musicie zmieniać loginu, ani też hasła, gdyż pozostają one bez zmian. Oczywiście trzeba przestrzegać także sposobu składania i załączania wniosków, które muszą być jednostkowe dla wszystkich szkół. Należy więc skorzystać z załącznika 1 i 2. Aplikacja od razu także obliczy kwotę dofinansowania. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że aplikacja dedykowana jest tylko i wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego i właśnie z tymi jednostkami będą rozliczać się szkoły.

Jak złożyć zamówienie na dotację podręcznikową?

Złożenie zamówienia na podręczniki jest bardzo proste. Otóż na samym początku trzeba zapoznać się z ofertą edukacyjną. Następnie trzeba wybrać interesujące propozycję, wybierając przy tym dogodny termin dostawy. Wszystkie niezbędne informacje zostaną następnie wysłane na podanego e-maila. Na bieżąco będzie się też otrzymywać informację o statusie zamówienia. Po odebraniu zamówienia koniecznie trzeba sprawdzić czy wszystko się zgadza.

Z kim szkoła musi się rozliczyć?

Każda szkoła, która chce skorzystać z dotacji na podręczniki musi rozliczyć się z jednostką samorządu terytorialnego, do której należy. Przy czym trzeba pamiętać, że może być ona wykorzystana tylko i wyłącznie do końca roku budżetowego, na który została przeznaczona, a więc trzeba dokładnie zwracać uwagę na terminy, gdyż każde opóźnienie będzie skutkować odrzuceniem wniosków.

Przypominamy także, że konieczne jest opłacenie zamówień. Termin podany zostanie na fakturze, dopiero później można starać się o uzyskanie dofinansowania. Ponadto zamówienie można składać nie tylko poprzez stronę wydawnictwa, które się wybrało, ale także poprzez przedstawiciela oświatowego.